image banner
CẬP NHẬT THÀNH PHẦN LOÀI BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN - VĂN BÀN
Tải về
TÓM TẮT

Điều tra thực địa đã được tiến hành trong tháng 8 năm 2012 tại khu vực Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nhằm đánh giá về sự đa dạng về thành phần loài và ưu tiên bảo tồn của các loài bò sát và lưỡng cư. Kết quả đã ghi nhận được 41 loài bò sát thuộc 14 họ, 2 bộ và 43 loài lưỡng cư thuộc 7 họ, 2 bộ. Trong đó, 3 loài bò sát (Thằn lằn tai hải nam - Tropidophorus hainanusThằn lằn phê-nô tai lõm - Sphenomorphus cryptotisRắn lục giecdon - Protobothrops jerdonii) và 2 loài lưỡng cư Chàng an đéc sơn - Odorrana andersonii, Ếch suối - Sylvirana nigrovittata) được ghi nhận mới cho khu bảo tồn. Mất sinh cảnh sống và săn bắt là mối đe dọa chính đến khu hệ bò sát và lưỡng cư tại khu vực. Trong tổng số loài được ghi nhận có 16 loài quý hiếm (chiếm 25% tổng số loài đã ghi nhận) trong đó có: 13 loài ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); 7 loài ghi trong Sách Đỏ IUCN (2017); 7 loài trong Nghị định 32 (2006) (Hiện nay là Nghị định Số: 06/2019/NĐ-CP) cần được ưu tiên cho bảo tồn và 1 loài trong Nghị định 160/2013/NĐ-CP (NĐ160).

Lò Văn Ngoan (sưu tầm)

Nguồn: http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2017/cap-nhat-thanh-phan-loai-bo-sat-va-luong-cu-tai-khu-bao-ton-thien-nhien-hoang-lien-van-ban-tinh-lao-cai.html


image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 460
  • Tất cả: 41330
Đăng nhập