image banner
Quy định về truy xuất nguồn gôc lâm sản
Số ký hiệu văn bản 26/2022/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2023
Trích yếu nội dung Quy định về truy xuất nguồn gôc lâm sản
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trị
Tài liệu đính kèm 549025.pdf
Văn bản mới