image banner
Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 393/KH-UBND
Ngày ban hành 02/12/2022
Ngày hiệu lực 02/12/2022
Trích yếu nội dung Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 393-da-dang-sinh-hoc-den-2030.pdf
Văn bản mới