image banner
Khu bảo tồn Văn Bàn triển khai trồng rừng thay thế
hực hiện Quyết định số 151/QĐ-SNN ngày 10/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng thay thế chuyển mục đích sử dụng của Ban quản lý Khu BTTN Hoàng Liên Văn Bàn, năm 2022-2028.

Với mục tiêu:

1. Thực hiện trồng bù lại diện tích rừng đã mất do xây dựng các công trình, nhằm đảm bảo phòng hộ, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý sử dụng rừng bền vững diện tích đất lâm nghiệp, góp phần nâng độ che phủ của rừng trên địa bàn huyện Văn Bàn.

2. Nâng cao ý thức bảo vệ rừng, tiết kiệm tài nguyên khi xây dựng, triển khai dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Đảm bảo nhanh chóng thay thế diện tích rừng đã mất bằng diện tích rừng trồng mới.

3. Tạo việc làm cho các hộ gia đình khi tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao nhận thức bảo vệ rừng cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Góp phần ổn định an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong năm 2022, Ban quản lý Khu BTTN Hoàng Liên Văn Bàn được giao nhiệm vụ trồng mới 70 ha rừng trồng thay thế chuyển mục đích sử dụng. Loài cây trồng là Vối thuốc, Thông mã vĩ, Bồ đề.

  
  Ảnh: Người dân vận chuyển cây giống đi trồng

 

Ngay sau khi được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt hồ sơ, Ban quản lý Khu BTTN Hoàng Liên Văn Bàn đã hợp đồng với người dân tổ chức thực hiện vận chuyển cây giống và trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đúng thời vụ./.

Nguyễn Đức Thịnh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 227
  • Tất cả: 13,823
Đăng nhập