image banner
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh), Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI
Sáng ngày 13/10, Thường trực HĐND đã tổ chức phiên họp liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh); Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2022.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp...

Đ/c Ngụy Phí Kiều Vân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) sẽ diễn ra vào ngày 19/10/2022; dự kiến sẽ thông qua các Nghị quyết về phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai năm 2022; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số lĩnh vực thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai; ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đ/c Nguyễn Chí Thức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu

Kỳ họp thường lệ thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI năm 2022, dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 06 - 07/12/2022. Kỳ họp sẽ thông qua 09 báo cáo, 17 tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh; kỳ họp sẽ thông qua 21 nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và nội dung kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 ban hành quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; chủ trương đầu tư các dự án; hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục Mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định một số chính sách đặc thù, hỗ trợ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh...

Đ/c Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung; tăng cường chỉ đạo đôn đốc các sở, ban, ngành chủ động tham mưu các nội dung trình Kỳ họp thứ tám thứ tám (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) và Kỳ họp thứ chín - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2022. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp khảo sát, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022... Trên cơ sở nội dung và thời gian dự kiến, các sở, ngành hoàn thiện nội dung báo cáo, tờ trình để phục vụ việc chuẩn bị tài liệu cho kỳ họp đúng thời gian quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo phân công, đảm bảo theo Luật định…

H.L

Nguồn: http://laocai.gov.vn/1365/95214/72486/673431/tin-thoi-su/thuong-truc-hdnd-tinh-thong-nhat-du-kien-noi-dung-chuong-trinh-ky-hop-thu-tam-ky-hop-giai-quyet-
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 213
  • Tất cả: 13,809
Đăng nhập