image banner
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng các Khu BTTN Bát Xát, Hoàng Liên Văn Bàn
Ngày 15/02/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với dự thảo Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí BQL Khu BTTN Bát Xát, Hoàng Liên Văn Bàn.

Thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập “Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2030”. Ban quản lý Khu BTTN Bát Xát, Hoàng Liên Văn Bàn phối hợp với đơn vị tư vấn đã xây dựng dự thảo Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí lấy ý kiến tham vấn và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Ảnh: Quang cảnh Hội thảo;

Thành phần tham gia Hội thảo tham vấn ý kiến chủ trì Sở Nông nghiệp và PTNT và các đại diện gồm: Lãnh đạo huyện Văn Bàn, Bát Xát, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tài Nguyên và Môi trường.
Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn cùng các BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên báo cáo kết quả khảo sát đánh giá và đề xuất dự thảo đề án, nêu những tiềm năng lợi thế, mục tiêu nhiệm vụ, quy hoạch các điểm thực hiện du lịch sinh thái, các tuyến leo núi; đề xuất giải pháp, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
Ý kiến tham gia của các sở, ngành, UBND các huyện đều khẳng định việc phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của các BQL là rất cần thiết; các chuyên gia, doanh nghiệp đã tham gia cụ thể và cung cấp thêm các ý tưởng, kinh nghiệm thực hiện các dự án du lịch sinh thái trong nước cũng như quốc tế để vận dụng vào thực tế của 02 Khu BTTN. Đây là một trong những nội dung rất cần thiết để đưa vào nội dung của Đề án.
Kết luận Hội thảo đồng chí Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở yêu cầu 02 BQL Khu BTTN Hoàng Liên Văn Bàn, Bát Xát cùng với đơn vị tư vấn cần thực hiện một số nội dung: (1) Bám sát vào khung phát triển du lịch của huyện Văn Bàn đang trình UBND tỉnh phê duyệt; Nghị quyết 36-NQ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về định hướng không gian phát triển lĩnh vực kinh tế trọng tâm của huyện Bát Xát đến năm 2030; Quy hoạch phát triển đô thị du lịch Y Tý  để lồng ghép đưa vào Đề án; (2) Rà soát làm rõ các kết nối gồm hạ tầng giao thông, kết nối xã hội; (3) Đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; (4) Sắp xếp lại các điểm du lịch; (5)Tiếp thu các ý kiến địa biểu để hoàn thiện Đề án, trình thẩm định để UBND tỉnh phê duyệt xong trước quý II năm 2023./.

Nguồn: Trang TTĐT Chi cục kiểm lâm lào cai


image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 632
  • Tất cả: 28581
Đăng nhập