image banner
Khu BTTN Hoàng Liên Văn Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR và bảo tồn ĐDSH năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023. Ngày 10/01/2024, Khu bảo tồn Văn Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR và bảo tồn ĐDSH năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Tham dự Hội nghị về phía Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai có đ/c Trần Văn Đằng - Trưởng Phòng tổ chức tuyên truyền và XDLL cùng các đ/c là Phó phòng Hành chính - Tổng hợp, Điều tra xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; lãnh đạo UBND các xã Minh Lương, Nậm Xây, Nậm Xé; ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Khu bảo tồn Văn Bàn.
Thay mặt Hội nghị, đ/c Nguyễn Đức Thịnh - Phó Hạt trưởng kiêm Phó Trưởng Ban thông qua Báo cáo công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR và bảo tồn ĐDSH năm 2023, về cơ bản đã hoành thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao, cụ thể như:
i) Về công tác bảo vệ rừng: Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án khoán bảo vệ rừng năm 2023; duy trì và vận hành ổn định 11 chốt bảo vệ rừng tại các khu vực trọng điểm, vùng giáp ranh, rà soát, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn bằng nhiều hình thức, đổi mới về nội dung và phương pháp; tăng cường ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch triển khai các hợp phần của Phương án quản lý rừng bền vững; hoàn thiện Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Khu bảo tồn Văn Bàn, giai đoạn 2022-2030; tham gia xây dựng quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030 và Đề án 86 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; chỉ đạo các Bộ phận nghiệp vụ chủ động làm tốt công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn được giao quản lý; phối hợp tổ chức làm việc với các Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR thống nhất xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị tiến tới ký kết và tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2024…
ii) Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: Thực hiện có hiệu quả Phương án PCCCR giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch điều chỉnh bổ sung Phương án PCCCR mùa hanh khô năm 2023-2024 được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; thường trực 24/24 giờ tại 11 chốt bảo vệ rừng, trụ sở Khu bảo tồn, Trạm Kiểm lâm, sẵn sàng điều hành và cơ động khi có cháy rừng xảy ra. Do làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nên trong năm 2023 trên địa bàn quản lý không xảy ra vụ cháy rừng nào.
iii) Về công tác sử dụng và phát triển rừng: Tăng cường chỉ đạo, bảo vệ tốt 90 ha diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên chuyển tiếp; tổ chức chăm sóc, bảo vệ 89,28 ha rừng trồng thay thế chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và thực hiện trồng mới 50 ha rừng trồng thay thế; phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân triển khai trồng mới rừng sản xuất tập trung: được 97,3/95 ha đạt 102 % theo kế hoạch giao.
iv) Về công tác bảo tồn thiên nhiên, hợp tác quốc tế: Quản lý bảo vệ, quảng bá hình ảnh cây Bách tán Đài Loan đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam; Phối hợp với Viên Dược liệu thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm của khu vực vùng núi cao Tây Bắc”, kết quả đã ghi nhận 146 loài, 117 chi, 75 họ thực vật. Trong đó, 92 loài thực vật đã xác định tên Khoa học đến loài, 49 loài xác định tên khoa học đến chi và 5 loài mới xác định được đến họ thực vật. Trong 146 loài thực vật điều tra được tại 2 tuyến của Khu bảo tồn có 47 loài làm thuốc và 17 loài thuộc danh mục cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm. Đã thống kê được 8 loài và 1 thứ là ghi nhận bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam; Vận hành ổn định Cổng thông tin điện tử Khu bảo tồn để quảng bá hình ảnh, đa dạng sinh học của Khu bảo tồn. Là địa chỉ để các tổ chức cá nhân quan tâm khai thác, tìm hiểu từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong lĩnh vực bảo tồn và đa dạng sinh học. Đồng thời sẽ là cơ hội hợp tác, nghiên cứu, điều tra của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn.
Sau khi báo cáo được thông qua, Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu tham luận của công chức, viên chức Khu bảo tồn Văn Bàn nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.
Đặc biệt tại Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đao của đồng chí Trần Văn Đằng - Trưởng Phòng TCTT&XDLL đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Khu bảo tồn Văn Bàn trong năm 2023, đề nghị tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024. Thay mặt Khu bảo tồn Văn Bàn, đ/c Đỗ Huy Toàn - Phó Hạt trưởng xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát động phong trào thi đua năm 2024.
Tại Hội nghị này nhằm kịp thời động viên đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đồng chí Đinh Thị Thanh Hảo - Phó phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục Kiểm lâm Lào Cai công bố các quyết định tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở cho các tập thể, cá nhân.   
anh tin bai

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị đồng chí Lò Văn Ngoan - Hạt trưởng kiêm Trưởng Ban đã đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cũng như cá nhân mỗi đồng chí trong đơn vị đã nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023 và đồng chí cũng nhận định nhiệm vụ của năm 2024 cũng nặng nề, rất nhiều thách thức đòi hỏi cá nhân mỗi đồng chí phải cố gắng nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đồng chí cũng hứa sẽ cùng cấp ủy, chi bộ, tập thể đơn vị lãnh chỉ đạo thực hiện thành công một số nhiệm vụ trong tâm như: (i) Quản lý chặt chẽ, có hiệu quả diện tích rừng hiện có, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 86; (ii) Triển khai có hiệu quả Phương án quản lý rừng bền vững, Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn; (iii) Thực hiện có hiệu quả việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; (iv) Phối hợp với UBND các xã thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 về công tác khoán bảo vệ rừng trên diện tích rừng tự nhiên của xã và các hộ gia đình, trồng rừng sản xuất; (v) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai điều tra một số loài thực vật đặc hữu, quý hiếm trong khu bảo tồn.

Đặng Ngọc Hoàn

 


image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 496
  • Tất cả: 41366
Đăng nhập