image banner
Khu bảo tồn Văn Bàn: Trạm Kiểm lâm cửa rừng Nậm Mu - Khau Co họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 2, quán triệt một số văn bản mới và bàn phương hướng nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo.

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 22/2/2023 Trạm Kiểm lâm cửa rừng Nậm Mu - Khau Co tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ tháng 2, quán triệt một số văn bản mới và bàn phương hường nhiệm vụ những tháng tiếp theo.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Huy Toàn, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm chủ trì cuộc họp cùng toàn thể công chức, viên chức trong trạm và 10 đồng chí là tổ trưởng của các tổ bảo vệ rừng.

           Tại buổi làm việc đã được nghe đồng chí Lò Văn Toản, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm cửa rừng Nậm Mu – Khau Co báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 2, triển khai một số văn bản mới của nhà nước liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng như: Nghị định 07/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp; Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về truy xuất nguồn gôc lâm sản… Tại cuộc họp đã được nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí công chức, viên chức trong trạm và ý kiến phát biểu của 04 đồng chí tổ trưởng các tổ bảo vệ rừng.

anh tin bai

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

           Kết thúc cuộc họp đồng chí Đỗ Huy Toàn, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cũng đã ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của trạm Kiểm lâm cửa rừng Nậm Mu – Khau Co trong thời gian vừa qua đồng thời cũng đề nghị Trạm Kiểm lâm cửa rừng Nậm Mu – Khau Co triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (i) Tiếp tục tập trung vào công tác quản lý bảo vệ rừng đặc biệt là công tác PCCCR vì đây là thời điểm mà người dân đang xử lý thực bì để trồng rừng; (ii) Tranh thủ thời tiết thuận lợi tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tích cực trồng rừng sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao; (iii) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tuần tra bảo vệ rừng của lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng; (vi) Căn cứ vào các văn bản mới chủ động phối hợp với các ban, ngành của xã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các thôn, bản để người dân biết và triển khai thực hiện; (v) Các đồng chí tổ trưởng các tổ bảo vệ rừng có trách nhiệm phổ biên, tuyên truyền lại cho các thành viên trong tổ cũng như người thân trong gia đình nắm được và cùng triển khai, tổ chức thực hiện./.

                                    Hoàng Hữu Hát


image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 623
  • Tất cả: 28572
Đăng nhập