image banner
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN VĂN BÀN RA QUÂN HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2024
Từ ngày 16 - 22/5/2024, Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn tổ chức chương trình huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2024.

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Quốc phòng về Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quan tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho quân dân tự vệ; Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-BCH ngày 17/01/2024 của Ban CHQS huyện Văn Bàn về việc huấn luyện DQTV năm 2024; Triển khai Kế hoạch số 03/KH-TV ngày 14/5/2024 của Tự vệ Khu bảo tồn về việc huấn luyện cán bô, chiến sỹ DQTV năm 2024. Từ ngày 16/- 22/5/2024, Tự vệ Khu bảo tồn tổ chức chương trình huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2024. 

anh tin bai

Ảnh buổi học nội dung Chính trị - Pháp luật

           Tham gia chương trình huấn luyện gồm 09 đồng chí trong biên chế DQTV. Quá trình huấn luyện đảm bảo đầy đủ trang phục, dụng cụ và quân số huấn luyện theo đúng kế hoạch đề ra.

           Trong thời gian 07 ngày (từ 16/5 đến ngày 22/5/2024), các chiến sỹ DQTV được quán triệt, học tập, huấn luyện những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản thi hành; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam; Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương; Tác dụng, tính năng, kỹ thuật, chiến thuật, cấu tạo các bộ phận của súng tiểu liên AK; Hướng dẫn cách tháo lắp thông thường, giữ gìn, bảo quản súng tiểu liên AK; Động tác nằm, quỳ, đứng chuẩn bị bắn; Ném lựu đạn xa trúng đích; Tập bắn bài 1 súng tiểu liên AK; Cách sử dụng một số công cụ hỗ trợ được trang bị; Tiểu đội DQTV chiến đấu bảo vệ thôn; Xử lý vết thương bụng, ngực, mạch máu, bong gân, sai khớp; Đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội và cập nhật một số nội dung mới  Kết thúc từng nội dung huấn luyện, Ban tổ chức có kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện và kết thúc chương trình huấn luyện đơn vị đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK ban ngày với kết quả đạt được 85% khá, giỏi trở lên.

anh tin bai

Ảnh buổi kiểm tra bắn đạn thật          

           Qua đợt huấn luyện đã trang bị cho chiến sĩ Tự vệ các kiến thức về an ninh quốc phòng, sử dụng thành thạo trang bị vũ khí, sẵn sàng đối phó với các vấn đề an ninh có thể xảy ra. Từ đó góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời các chiến sĩ dân quân tự vệ được nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ thuật, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; bổ sung kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới./.

Hà Thắng


image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 530
  • Tất cả: 44223
Đăng nhập