image banner
Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn làm việc với UBND xã Nậm Xây.
Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

Ngày 20/4/2023 tại trụ sở UBND xã Nậm Xây, Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, Ban quản lý rừng phòng hộ Văn Bàn cùng làm việc với UBND xã Nậm Xây bàn, thống nhất một số nội dung, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, đến dự và chỉ đạo buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo của 03 đơn vị, cán bộ phụ trách địa bàn cùng các ban ngành của xã.

Sau khi nghe báo cáo công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR 4 tháng đầu năm, ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các Bộ phận chuyên môn. Ba đơn vị đã thống nhất phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với các nội dung cụ thể như sau:

   
anh tin baianh tin bai

Ảnh: Quảng cảnh buổi làm việc

Thứ nhất công tác chỉ đạo: Tập trung chỉ đạo các thôn bản, lực lượng bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR, đảm bảo công tác thường trực 24/24 giờ/ngày vào những ngày nguy cơ xảy ra cháy rừng cao đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như khu vực thôn Mà Sa Phìn, Bản Mới, Dàng Dúa Chải, Phù Lá Ngài…

Thứ hai là công tác tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR đặc biệt là việc đốt đồi cỏ tranh làm bãi chăn thả gia súc và thay đổi các phong tục lạc hậu của người dân trên địa bàn xã đồng thời phổ biến các chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong các đợt tuyên truyền cần thống nhất nội dung và có sự tham gia của các bên.

Thứ ba là công tác phối hợp: Các bên cần tăng cường công tác trao đổi thông tin nắm tình hình. Duy trì việc giao ban tháng, quý theo quy định đặc biệt là 3 lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm. Định kỳ hoặc đột xuất các bên phối hợp tổ chức những buổi tuần tra chung tại các vùng trọng điểm nguy cơ xảy ra phát, phá, lấn chiếm, cháy rừng cao nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn xã.

Thứ tư lực lượng bảo vệ rừng: Các bên cần phối hợp trong việc lựa chọn con người tham gia lực lượng tổ bảo vệ rừng của tổ cộng đồng, tổ khoán chuyên trách, tổ bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, tổ bảo vệ rừng của xã đồng thời công khai, niêm yết danh sách tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn để mọi người biết.

Thứ năm công tác phát triển rừng: Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trồng rừng sản xuất phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao, rà soát diện tích đất trống trong quy hoạch để thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với đối tượng có hành vi phát luỗng rừng tự nhiên để trồng rừng.

Quách Mạnh Chung 


image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 498
  • Tất cả: 41368
Đăng nhập