image banner
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng bộ Nông - Lâm nghiệp (Chi bộ Khu bảo tồn)
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-BTCTU ngày 19/7/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai về việc kiểm tra việc thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với 04 tổ chức, cơ quan thuộc Huyện ủy Văn Bàn.

Ngày 14/8/2023, Đoàn kiểm tra Ban tổ chức Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra Đảng bộ Nông - Lâm nghiệp (Chi bộ Khu bảo tồn) do đồng chí Bùi Khánh Linh - Phó Trưởng Ban Tổ chức làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Thiện - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ; Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ trực thuộc.

anh tin bai

Ảnh: Buổi làm việc của Đoàn kiểm tra với Đảng bộ Nông - Lâm nghiệp

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hữu Thiện thay mặt Đảng bộ báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU và công tác nghiệp vụ đảng viên; triển khai và tổ chức thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ (theo Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ); Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Theo đó, Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra Chi bộ Khu bảo tồn về một số nội dung thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng như: việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU và các kết luận, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; triển khai và tổ chức thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ (theo các nội dung tại Khoản 2 Điều 8 Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị); Công tác đánh giá cán bộ; Công tác quy hoạch cán bộ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Nghiệp vụ công tác đảng viên; Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Khánh Linh đánh giá. Chi bộ Khu bảo tồn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ tại Quy định số 450-QĐ/TU ngày 28/6/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng (Công tác đánh giá cán bộ; Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Nghiệp vụ công tác đảng viên; Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Cho bộ).

Triệu Tòn San


image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 471
  • Tất cả: 41341
Đăng nhập